Fra og med juli 2019 vil bankene kunne sjekke hvor mye du har i usikret gjeld. Gjeldsregisteret er et tiltak fra myndighetene som har mye positivt for seg. Det er imidlertid også et par problemer tilknyttet dette, spesielt for de som eier kredittkort.

Tre gjeldsregistre under etablering

Finansdepartementet har gitt konsesjon til opprettelse av tre separate gjeldsregistre. Selskapene som har fått konsesjon er Gjeldsregisteret AS (eies av Evry), Experian Gjeldsregister AS (eies av Experian) og Norsk Gjeldsinformasjon AS (eies av Finans Norge).

Innholdet i de tre registrene blir det samme. Samtlige banker og finansieringsselskap vil være forpliktet til å sende inn oversikt over usikrede lån og kreditter som de utsteder.

Formålet med registrene

Etter at registrene er operative, vil alle utlånere sjekke i et gjeldsregister, om en som søker om lån eller kredittkort har usikret gjeld fra før. Per i dag er dette ikke mulig. Bankene vil kun oppdage usikret gjeld dersom slike fremgår ligningen fra foregående år.

Ved å få all gjeldsinformasjon, ikke bare det som er tinglyst, eller som fremgår i ligningen, har bankene bedre forutsetning for å ikke låne ut mer enn låntakeren klarer å betale tilbake.

Så mye gjeld kan du ha

Retningslinjene bankene må forholde seg til er at du ikke skal kunne ha gjeld på mer enn fem ganger din egen årsinntekt. Du skal også tåle en potensiell renteøkning på minst 5%, og dernest ha nok penger igjen til livsopphold.

Med gjeldsregisteret på plass vil det bli langt lavere sjanse for at noen setter seg i gjeldsproblemer.

Kredittrammen din regnes som gjeld

Når det gjelder kredittkort er utfordringen den at kortets kredittramme vil bli regnet som gjeld. Det spiller ingen rolle om du faktisk har benyttet deg av kreditten. Eier du for eksempel tre kredittkort, med en samlet kredittramme på 300 000, vil dette spise av den maksimale gjeldsgraden du kan ha, helt uavhengig av hva saldoen er på de tre kortene.

Derfor vil noen garantert oppleve å få avslag på en kreditt- eller lånesøknad, til tross for at de faktisk har gjeld på mindre enn fem ganger inntekten.

Kvitte deg med kredittkortet?

Det er godt mulig gjeldsregistrene vil forbedres etterhvert, slik at det nevnte problemet kan unngås. Inntil videre er rådet fra forbrukerøkonomene at mange bør vurdere å eie færre kredittkort.

Problemstillingen blir kanskje mest aktuell for unge mennesker som skal søke om sitt første boliglån. Da kan det å eie flere kredittkort gjøre at størrelsen som kan innvilges på boliglånet bli betydelig redusert.

Straffer de som er økonomiske

Flere har kritisert myndighetene for å ikke ta hensyn til de som bruker kredittkort aktivt til å blant annet skaffe seg rabatter. Som betalingsmiddel har kredittkortene mange fordeler, og det kan være lite gunstig å bli tvunget til å kvitte seg med kortene.

Du kan be om lavere kredittramme

For de som havner i denne klemma, er det en løsning å be om en redusert kredittramme. De fleste kredittkort kan ha kredittrammer helt nede i 5 000 kroner. Har du da tre kort som du benytter aktivt på forskjellige rabattordninger, vil den samlede ”gjelden” som registreres likevel være meget lav. Samtidig vil du sannsynligvis ha kreditt nok til normalt forbruk.